CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum.

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Kandydat musi:
• być uczestnikiem szkoły doktorskiej w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
• mieć doświadczenie w zakresie analizy sygnałów biomedycznych,
• wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z literatury naukowej,
• posiadać praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów sygnałów mózgowych (EEG oraz fNIRS),
• posiadać umiejętności praktyczne w zakresie obsługi fNIRS oraz elektroencefalografu – warunek konieczny,
• dysponować wiedzą oraz praktyczną znajomością programów do analizy danych biomedycznej,
• mieć rozeznanie w tematyce realizowanej w ramach projektu,
• wykazać się znajomością środowiska MATLAB oraz umietnością programowania w języku Python
• wykazywać się pełną samodzielnością w pracy naukowej oraz dyspozycyjnością (8 godzin/3 dni), dobrą organizacją pracy, kreatywnością, umiejętnością analitycznego myślenia, itp.

Opis zadań:

Opis zadań:
Stypendysta będzie brał aktywny udział w pracach badawczych realizowanych w ramach projektu " Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej", a w szczególności zajmować się będzie:
• rejestracją sygnałów mózgowych,
• rekrutacją pacjentów,
• analizą sygnałów mózgowych
Ponadto, doktorant będzie brał aktywny udział w monitorowaniu postępu prac, analizowaniu wyników badań i planowaniu dalszych eksperymentów, przygotowaniu manuskryptów publikacji, jak również będzie miał obowiązek uczestniczenia w konferencjach i odbywania staży naukowych.
Typ konkursu NCN: Konkursy dwu- i wielostronne - CHIST-ERA2020

Informacje szczegółowe.