CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Dyrektor szkoły doktorskiej:

Obsługa administracyjna szkoły doktorskiej:

Granty badawcze, stypendia Ministra, Nagrody:

  • Magdalena Mrozek
  • tel.: +48 77 449 8242,
  • e-mail: m.mrozek@po.edu.pl

Przyjmowanie doktorantów w biurze szkoły doktorskiej: od godziny 8.00 do godziny 14.30.

Koordynatorzy dyscyplin naukowych w szkole doktorskiej:

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Architektura i urbanistyka

Ekonomia i finanse

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Nauki o zdrowiu

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nauki o kulturze fizycznej

Nauki o zarządzaniu i jakości