CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże w funkcjonowaniu firmy i rozwiąże problemy zaistniałe w danym przedsiębiorstwie. Doktoraty wdrożeniowe to szansa na zatrudnienie zdolnego naukowca, specjalisty z danej branży, który poświęci swoją prace i badania naukowe na rozwiązanie jakiegoś problemu lub ulepszeniu produktu, przy współpracy ze specjalistami z naszej Uczelni.

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które w nim uczestniczyły wykazują wyższą aktywność patentową.

Reasumując do najważniejszych korzyści płynących z programu należą:

  • rozwój i podnoszenie kwalifikacji kadry,
  • współpraca ze specjalistami B+R,
  • wsparcie merytoryczne,
  • dostęp do laboratoriów i sprzętów Uczelni.