CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje dwie ścieżki uzyskania stopnia doktora. Pierwszą z nich jest szkoła doktorska, drugą ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy.

W Politechnice Opolskiej z dniem 1 października 2019 r. utworzono szkołę doktorska w następujących dyscyplinach naukowych:

  1. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

  2. inżynieria lądowa, geodezja i transport;

  3. inżynieria mechaniczna. 

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Opolskiej szkoły doktorskiej.

Zmianą Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 września 2022 r. uzupełniono utworzoną szkołę doktorską o nowe dyscypliny:

-architektura i urbanistyka

-ekonomia i finanse

-informatyka techniczna i telekomunikacja

-nauki o zdrowiu

-inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

ZARZĄDZENIE NR 77/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie uzupełnienia szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej o dyscypliny naukowe

Zmianą Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 lutego 2023 r. uzupełniono utworzoną szkołę doktorską o nowe dyscypliny:

-nauki o kulturze fizycznej

-nauki o zarzadzaniu i jakości

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie uzupełnienia szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej o dyscypliny naukowe

International Scientific Advisory Board

Opiekę międzynarodową nad szkołą doktorską sprawuje Międzynarodowa Rada Naukowa (International Scientific Advisory Board).

Dnia 12 grudnia 2022 r. Rada Interdyscyplinarna Politechniki Opolskiej wybrała członków Międzynarodowej Naukowej Rady Doradczej, w skład której wchodzą:

prof. Simon Barrans - Uniwersytet w Huddersfield, Wielka Brytania
prof. Paul Bere - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Rumunia
prof. Andres Bustillo - Wydział Inżynierii Lądowej, Uniwersytet w Burgos, Hiszpania
prof. Somnath Chattopadhyaya - Wydział Inżynierii Mechanicznej, Indyjski Instytut Technologii, Dhanbad, Indie
prof. Thomas G. Mathia - École Centrale de Lyon, Francja
prof. Sergej Hloch - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
prof. Орест Кочан - Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej, Ukraina
prof. Drazan Kozak - Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Slavonski Brod, Chorwacja
prof. Angelos Markopoulos - Szkoła Inżynierii Mechanicznej, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja
prof. Radek Martinek - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Republika Czeska
prof. Alessandro Ruggiero - Wydział Inżynierii Przemysłowej, Università degli Studi di Salerno, Włochy
prof. Murat Sarikaya - Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Sinop, Turcja