CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłaszamy, że rozmowy rekrutacyjne do programu "Doktorat wdrożeniowy" odbędą się w dniach 14 września 2023 r. w poniższych tematach

1) Metoda waloryzacji odpadów z energetyki do produkcji materiałów budowlanych – w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

2) Koncepcja zarządzania Systemem Zaopatrzenia w Wodę Aglomeracji Opole – w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

3) Opracowanie modelu usprawniania procesu produkcji w przedsiębiorstwach z branży chemicznej - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;

4) Ocena energetyczna i wytyczne projektowania wymienników ciepła z rurami żebrowanymi profilowanymi - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

5) Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w technologii wytwarzania substancji czynnych stosowanych w farmacji - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

6) Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanej technologii wykonania aluminiowych separatorów lekkich wielkogabarytowych łożysk drutowych - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

7) Modelowanie planowania i organizacji procesu budowlanego wraz z wielokryterialną analizą ryzyka na przykładzie śródlądowego intermodalnego portu rzecznego - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport;

8) Innowacyjne konstrukcje systemów drzwiowych do implementacji w przemyśle kolejowym - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

9) System ekspercki automatyzujący i wspierający podejmowanie decyzji w obszarze nefrologii przy użyciu nowoczesnych algorytmów numerycznych oraz sztucznej inteligencji – w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

10) Analiza zastosowania stacjonarnego systemu odczytu wodomierzy na możliwości obniżenia strat wody w sieciach jej dystrybucji, na przykładzie Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Sp. z o.o. - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

11) Ocena zależności pomiędzy wartościami współczynnika tarcia nawierzchni drogowych mierzonych metodą ciągłą i punktową - w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.