CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Za kształcenie w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.

Każda osoba kształcąca się w szkole doktorskiej, za wyjątkiem osób, które posiadają stopień doktora, otrzymuje stypendium doktoranckie.

Kwoty stypendium:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 3.466,90 zł brutto,
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 5.340,90 złotych brutto.

Stypendia są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się również o :

  • Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców,
  • Stypendia z grantów badawczych,
  • Stypendia z innych podmiotów (np. firm, jednostek samorządu terytorialnego).

Finansowanie działalności naukowej doktorantów wspiera również Rada naukowa właściwej dyscypliny.

Biuro szkoły doktorskiej zapewnia finansowanie materiałów biurowych. Wnioski o zapotrzebowanie na artykuły biurowe składa się po otrzymaniu odrębnego komunikatu.

Załącznik do regulaminu.

Załącznik do regulaminu.