CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
> absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
> absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, które uzyskały pozytywną ocenę i zostały obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w 2022 roku. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac za pośrednictwem specjalnej aplikacji do zgłoszeń, dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2023 r.